Quy chế hoạt động

Nguyên tắc chung

Website www.vexe24.com (sau đây gọi là “Vexe24”) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Mặt Trời Cười là đơn vị chủ quản và vận hành. Thành viên trên website TMĐT Vexe24 là các nhà xe, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Vexe24 chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do website TMĐT Vexe24 cung cấp.

Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng các dịch vụ do Website TMĐT Vexe24 cung cấp.

Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia tại Website www.vexe24.com tự do thỏa thuận các giao dịch (nếu có) trên cơ sở tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia, không thái với quy định của pháp luật.

Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Website TMĐT Vexe24 phải minh bạch và chính xác. Thông tin về khuyến mại của nhà cung cấp được đăng tải trên Website TMĐT www.vexe24.com phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.

Sản phẩm hàng hóa, dịch vụ tham gia giao dịch trên Wesite TMĐT Vexe24 phải được phép kinh doanh, lưu hành và không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Các nội dung trong bản Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Website TMĐT Vexe24 phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website Vexe24.

Quy định chung

Tên Miền Website thương mại điện tử: Website bán vé xe trực tuyến Vexe24.com do Công ty TNHH TM DV DL Mặt Trời Cười phát triển với tên miền Website TMĐT là: www.vexe24.com.

Định nghĩa chung:

Các thuật ngữ

“Biểu phí”: là các loại phí thuế theo quy định của Hãng vận tải và Nhà chức trách.

“Tuyến đường”: Được xác định bởi hành trình bến đi, bến đến đối với xe tuyến cố định và nơi đi, nơi đến của xe hợp đồng và xe du lịch.

“Bến xe ô tô khách”: là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách.

 “Điểm dừng”: là điểm dừng theo lịch trong hành trình của hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến.

 “Điều kiện bất khả kháng”: Là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên bao gồm nhưng không giới hạn đến động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo động, nổi loạn, đình công… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.

“Điều kiện vận chuyển”: là các yêu cầu, nội dung của hãng xe và VeXeRe.com thông báo đến hành khách liên quan đến các dịch vụ vận chuyển, bao gồm các thông tin được thể hiện trên vé/phiếu xác nhận hành trình và/hoặc trên website và/hoặc trong điều khoản sử dụng đã được phê duyệt và/hoặc các hình thức công bố khác.

“Điều khoản sử dụng” là các điều khoản được ghi trên Vé giấy hoặc vé điện tử (Tờ hành trình/phiếu thu hoặc tờ xác nhận hành trình) được dẫn chiếu từ Quy chế hoạt động này và các thông báo khác.

“Vé”: là vé giấy do hãng vận chuyển cung cấp, vé điện tử, hoặc xác nhận hành trình do Vexe24.com hoặc đại diện ủy quyền của Vexe24.com cung cấp cho hành khách, trong đó có tên hành khách, mã đặt chỗ, thông tin hành trình và các thông báo khác cho hành trình, được Vexe24.com hoặc đại diện ủy quyền của Vexe24.com gửi qua hệ thống thư điện tử đã được đăng ký khi sử dụng dịch vụ. Vé ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định. Trong trường hợp hãng vận chuyển cung cấp dịch vụ xe hợp đồng hoặc xe du lịch cho hành khách, “vé” được hiểu là phiếu xác nhận hành trình.

“Giá cước”: là giá, phụ thu của giá được các hãng xe công bố và/hoặc các điều kiện vận chuyển liên quan.

“Hãng vận chuyển”: bao gồm xe chạy tuyên cố định, xe du lịch, xe hợp đồng

“Hành khách”: là bất kỳ người nào sử dụng dịch vụ tại Vexe24.com

“Hợp đồng vận chuyển”: là các thỏa thuận của Hãng vận chuyển và Hành khách trong việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của Hành khách được thể hiện bằng vé hoặc hình thức khác có giá trị tương đương với vé.

“Đặt chỗ”: ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định và được hiểu là đặt tour khách lẻ với xe du lịch, và được hiểu thuê xe đối với xe hợp đồng.

 “Vé: ” : Vé là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyển Hành khách và Hãng vận chuyển

Vé chỉ có giá trị đối với Hành khách có tên và hành trình được ghi rõ trong vé

Hãng vận tải chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Hành khách có tên trên vé

Vé chỉ có thể được chuyển nhượng, đổi, hoàn, hủy vé theo quy định của điều khoản sử dụng, điều kiện vé và biểu phí ban hành trong từng thời kỳ.

 “Giá vé/Cước vận chuyển”

Giá cước là giá do Hãng vận tải công bố vào từng thời điểm mua vé.

Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí và lệ phí; phụ thu áp dụng cho Hành khách được quy định bởi, Nhà chức trách hoặc tổ chức có thẩm quyền, hoặc Vexe24.com hoặc các Hãng vận chuyển. Tại thời điểm mua vé Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí, phụ thu ngoài giá cước.

Vexe24.com có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và Hãng vận tải có quyền từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí, phụ thu không được thanh toán đầy đủ.

Giá cước, thuế, phí và lệ phí; phụ thu được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên hệ thống do Vexe24.com công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 “Điểm dừng”

Điểm dừng có thể được chấp nhận tại Điểm dừng có thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của Nhà chức trách và quy định của Hãng vận chuyển.

Điểm dừng phải được thu xếp trước với hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.

 “Đặt chỗ”

Đặt giữ chỗ: Được thực hiện trên hệ thống thông qua trang web hoặc Phòng vé hoặc Đại lý hoặc Tổng đài, sau đó Hành khách sẽ được cấp mã số đặt chỗ.

Xác nhận đặt chỗ: Được thực hiện sau khi hành khách hoàn tất việc thanh toán trên hệ thống. Hành khách sẽ được cấp Vé với mã số đặt chỗ được xác nhận.

Trong một số trường hợp, việc mua vé có xác định thời gian cần thanh toán trước giờ khởi hành, hành khách phải hoàn thành việc thanh toán thì Hành khách mới được cấp mã đặt chỗ và xác nhận chỗ.

Thay đổi đặt giữ chỗ bao gồm thay đổi tên hành khách, hành trình, thời gian khởi hành, được quy định như sau:

Quý khách phải thanh toán các khoản phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) do việc thay đổi vé của quý khách.

Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi theo Biểu phí của Vexe24.com công bố từng thời kỳ và chênh lệch Giá cước vận chuyển (nếu có). Vexe24.com sẽ cập nhật lại thông tin thay đổi vào vé của hành khách.

Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi Vexe24.com xác nhận đặt chỗ thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá trị vé không được thanh toán đầy đủ thì Vexe24.com có quyền hủy đặt chỗ.

“Thông tin cá nhân”: Hành khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của hành khách được chuyển cho Vexe24.com vì mục đích sử dụng dịch vụ do Vexe24.com cung cấp. Vì mục đích trên, Hành khách đồng ý cho phép Vexe24.com lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới hãng vận chuyển, các đại diện ủy quyền phát hành vé, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

Vexe24.com có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp mà Vexe24.com có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khác sử dụng để phục vụ cho mục đích:

 • Đặt giữ chỗ, thanh toán và mua vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan;
 • Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
 • Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên
 • Quan hệ khách hàng;
 • Tiếp thị trực tiếp và điều tả thị trường;

“Chỗ ngồi”: Đã được quy định trong vé của quý khách. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi lên xe, tuy nhiên hãng xe có quyền đổi chỗ của quý khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi hành khách đã lên xe. Việc thay đổi này có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân an toàn, quy định của Nhà chức trách, sức khỏe của Hành khách hoặc lý do an ninh.

Quy trình giao dịch

 Cách thức mua vé và thanh toán trên Vexe24.com:

Vexe24.com được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu mua vé xe trực tuyến, cung cấp đầy đủ thông tin các hãng xe và tuyến xe được khách hàng quan tâm, tư vấn nhiều lựa chọn dịch vụ vận chuyển hành khách phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Vexe24.com còn cung cấp cho khách hàng danh sách các điểm bán vé tin cậy với đầy đủ thông tin giá cả, chính sách hỗ trợ để khách hàng tham khảo, giúp khách hàng tránh gặp phải những trường hợp không mong muốn như mua vé không đảm bảo chất lượng, giá thành cao, hoặc một số vấn đề thường gặp khác

 Khi có nhu cầu mua vé trên Vexe24.com, khách hàng nên thực hiện theo các bước sau đây:

■ Bước 1: Tìm kiếm tuyến xe khách hàng đang quan tâm bằng cách chọn nơi đi, nơi đến, ngày đi trên website Vexe24.com.

■ Bước 2: Tham khảo các thông tin được Vexe24.com đăng tải, bao gồm hãng xe, giá cả, thời điểm khởi hành, loại ghế . Sau khi đã chon lựa xong, khách hàng đặt vé bằng cách nhấn vào nút “Chọn chỗ”, chọn Vị trí ghế, sau đó chọn “Tiếp tục”.

■ Bước 3: Khai báo thông tin liên hệ, thông tin hành khách (trường hợp mua vé hộ người khác),  và lựa chọn phương thức thanh toán (bao gồm thanh toán online bằng thẻ ATM nội địa sử dụng Internet Banking của các Ngân hàng, thẻ Visa, MasterCard, Ví điện tử, hoặc các hình thức khác). Sau đó thực hiện thanh toán tiền vé theo hướng dẫn.

■ Bước 4: Sau khi nhận được 1 tin nhắn SMS và 1 email thông báo hành trình từ vexe24.com, vui lòng kiểm tra thông tin về chuyến đi, thời gian, mã vé.

■ Bước 5:  Tùy vào mô hình hoạt động của hãng xe, khách hàng có thể sử dụng tin nhắn SMS hay email xác nhận của Vexe24.com để lên xe hoặc đổi sang vé giấy tại phòng vé của hãng xe đã chọn sử dụng dịch vụ.

Đảm bảo an toàn giao dịch

Sàn giao dịch thương mại điện tử Vexe24.com xây dựng cơ chế bảo đảm an toàn giao dịch như sau:

Quản lý thông tin của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách: Khi đã tham gia bán vé hoặc dịch vụ vận chuyển hành khách trên sàn giao dịch thương mại điện tử Vexe24.com, các hãng xe phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến các tuyến xe và các dịch vụ kèm theo và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các thông tin này. Các thông tin cụ thể bao gồm: thông tin về nhân thân đối với cá nhân, thông tin về tư cách pháp lý đối với tổ chức, pháp nhân. Các thông tin này sẽ được Vexe24.com đưa vào dữ liệu quản lý. Đồng thời các dịch vụ đi kèm của hãng xe được đăng trên Vexe24.com là các dịch vụ đã được các hãng xe ký Hợp đồng hợp tác với các Nhà cung cấp.

Kiểm soát giao dịch của Vexe24.com: Các giao dịch của hãng xe với khách hàng sẽ được Vexe24.com đưa vào nội dung quản lý, thường xuyên cập nhật tình trạng.

Kiểm soát thông qua phản hồi của Hành khách: Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về hãng xe đến Ban quản lý của Sàn giao dịch thương mại điện tử Vexe24.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Vexe24.com sẽ xác nhận lại thông tin. Trường hợp đúng như phản ánh của Khách hàng, tùy theo mức độ, Vexe24.com sẽ có những biện pháp xử lý kịp thời.

Chính sách Bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Vexe24.com trân trọng quan hệ với khách hàng và người sử dụng trang web. Chúng tôi nỗ lực đảm bảo cung cấp thông tin có trách nhiệm và hệ thống hoạt động chính xác. Chúng tôi tôn trọng sự riêng tư của hành khách và muốn tạo sự thoải mái và thuận tiện khi truy cập trang web của chúng tôi.

Khi bạn truy cập trang web này, một vài thông tin về bạn, như địa chỉ IP, chọn các trang trong website, các hệ thống và các chương trình sử dụng và thời gian bỏ ra, cùng với thông tin tương tự khác, có thể được lưu trữ trên các máy chủ của chúng tôi hoặc các máy chủ bên thứ 3 như Google Analytics. Những thông tin như vậy có thể không xác định cụ thể được bạn. Những thông tin này có thể được chúng tôi sử dụng để phân tích lưu lượng truy cập trang web hoặc cho các mục đích khác mà chúng tôi thấy phù hợp.

Nếu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân như tên, địa chỉ và các thông tin khác cho chúng tôi, thông tin này có thể được sử dụng cho mục đích thống kê và / hoặc các mục đích khác. Bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào bạn cung cấp trong khi đặt vé với Vexe24.com sẽ chỉ được tiết lộ cho các nhà cung cấp / nhà điều hành hãng xe có liên quan đến việc đặt vé của bạn. Chúng tôi sẽ không tiết lộ, bán, chia sẻ hoặc bằng bất kỳ cách nào khác tiết lộ thông tin của bạn cho một bên thứ ba.

Vexe24.com có thể sử dụng thông tin liên lạc cá nhân của bạn như email, số điện thoại di động để liên hệ, thông báo thông tin về chuyến đi hoặc các khuyến mãi do Vexe24 hoặc các đối tác của chúng tôi cung cấp.

Chúng tôi muốn bạn cảm thấy tự tin về việc sử dụng Vexe24.com để lên kế hoạch và mua vé xe khách, vì vậy chúng tôi cam kết bảo vệ các thông tin chúng tôi thu thập được. Trong khi không có trang web nào có thể đảm bảo hoàn toàn bảo mật, chúng tôi đã thực hiện các quy trình bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi. Để ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì dữ liệu chính xác, và đảm bảo sử dụng đúng thông tin, chúng tôi sẽ sử dụng các phương pháp và công nghệ bảo mật Internet hợp lý.

Quy định này không phải là một hợp đồng có hiệu lực pháp lý, nhưng chúng tôi cam kết sẽ nỗ lực tuân theo quy định này để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn tham gia sử dụng các dịch vụ do chúng tôi cung cấp.

Chính sách bảo mật có thể thay đổi theo thời gian hoặc tình hình thực tế. Chúng tôi có quyền sửa đổi chính sách này bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

Quản lý thông tin xấu

Hãng xe phải cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin cho công ty Vexe24.com khi đăng tải bán vé trên Vexe24.com, đặc biệt thông tin về giá cả, chất lượng dịch vụ. Mọi thông tin được sửa đổi, bổ sung, thay thế phải được thông báo kịp thời cho Ban quản lý Sàn Giao Dịch để cập nhật trên Website.

Người sử dụng không được lợi dụng dịch vụ của Vexe24.com vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Vexe24.com. Trong trường hợp vi phạm thì người truy cập đó phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

Người sử dụng không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Vexe24.com cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Vexe24.com trong bản Quy chế này.

Người sử dụng không được tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Vexe24.com cũng như các hãng xe dưới mọi hình thức như cung cấp các thông tin xấu, thiếu tính khách quan, trung thực về Vexe24.com và các hãng xe.

Quy định đối với người dùng: Nhằm xây dựng một cộng đồng thông tin văn minh, uy tín, thuận tiện và an toàn, Vexe24 đưa ra một số quy định về việc sử dụng thông tin và phản hồi được áp dụng đối với tất cả các người dùng là khách hàng của Vexe24.

Lạm dụng “ Website TMĐT Vexe24” Website TMĐT Citipass và cộng đồng cộng tác để giữ các trang web và dịch vụ của Website TMĐT Vexe24 làm việc đúng đắn và an toàn cộng đồng. Xin hãy thông báo cho Website TMĐT Vexe24 các vấn đề, nội dung và chính sách mang tính chất công kích, làm tổn hại đến Website TMĐT Vexe24.

Website TMĐT Vexe24 cố gắng để đảm bảo rằng sản phẩm sẽ được đăng tải không xâm phạm bản quyền, thương hiệu hoặc các luật sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba. Nếu có thông tin rằng luật sở hữu trí tuệ của thành viên bị xâm phạm, xin thông báo để Website TMĐT Vexe24 có thể tiến hành điều tra. Đệ trình của người dùng Mọi thứ thành viên đệ trình cho trang website TMĐT Vexe24, bao gồm nhưng không giới hạn bởi, các câu hỏi, nhận xét, bình luận, và đề nghị (gọi chung là “ Đệ trình”) sẽ trở thành tài sản duy nhất và độc quyền của website TMĐT Vexe24 và sẽ không được hoàn trả cho thành viên. Ngoài quyền áp dụng với các Đệ trình, khi thành viên đăng tải bình luận hoặc các nhận xét trên Trang web, Thành viên cũng cho phép website TMĐT Vexe24 sử dụng tên cũng những nhận xét, bình luận hoặc các nội dung khác. Thành viên không được sử dụng e-mail giả, giả thành người khác hoặc gây nhầm lẫn cho website TMĐT Vexe24 hoặc bên thứ ba về nguồn gốc của thông tin đó. Website TMĐT Vexe24 có thể, nhưng không có nghĩa vụ, gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa các Đệ trình đó.

Ngôn ngữ: Mọi thành viên tham gia Vexe24 (bao gồm đơn vị kinh doanh và người dùng) không được phép dùng ngôn ngữ thô tục, các tiếng lóng khiêu dâm, từ ngữ bạo lực ( đe dọa…)

Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Website TMĐT Citipass cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Website TMĐT Vexe24, Vexe24 sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người dùng.

 Khi tham gia website TMĐT Vexe24, bắt buộc các thành viên thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.

Ban quản trị Website TMĐT Vexe24 cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến thành viên không thể tham gia được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý website TMĐT, số điện thoại 0919512568, E-mail: tony@vexe24.com

Tuy nhiên, Ban quản trị Website TMĐT Vexe24 sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được ban quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do ban quản trị gây ra.

Quyền và trách nhiệm của Ban quản lý website TMĐT vexe24.com

Quyền của Vexe24.com bao gồm:

Vexe24.com có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin  liên quan đến các hãng xe, tuyến xe và các thông tin khác khi nhận được thông tin từ hãng xe hoặc phát hiện ra những thông tin mới có thể làm ảnh hưởng tới khách hàng cũng như uy tín của Vexe24.com.

Từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp thông tin về hãng xe, các tuyến xe và các thông tin khác có liên quan trong trường hợp có cơ sở chứng minh các hãng xe cung cấp thông tin cho Vexe24.com không chính xác, không đầy đủ, vi phạm pháp luật, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Vexe24.com giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Vexe24.com theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. “Vexe24.com” và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Vexe24.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Trách nhiệm của Vexe24.com bao gồm:

Đăng tải và cập nhật các thông tin do hãng xe cung cấp để bán vé hoặc cung ứng dịch vụ khách hàng thông qua trang Vexe24.com

Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt vé trên Vexe24.com cho phép khách hàng tham gia Vexe24.com thực hiện đúng quy trình đặt vé, mua vé, hủy vé trực tuyến qua website

Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử

Khi khách hàng mua vé và có phát sinh mâu thuẫn với hãng xe hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Vexe24.com cung cấp cho khách hàng thông tin về hãng xe khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ

Duy trì hoạt động bình thường của Vexe24.com và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Vexe24.com. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng thì Vexe24.com không phải chịu trách nhiệm liên đới

Trách nhiệm của Vexe24.com không bao gồm:

 • Bất kỳ dữ liệu không chính xác, không đầy đủ nào được cung cấp bởi khách hàng khi đặt vé
 • Bất kỳ sự chậm trễ nào về giờ giấc, sự cố, hủy bỏ dịch vụ và tai nạn
 • Bất kỳ hành vi sai trái nào của nhân viên hãng xe hoặc hành khách
 • Tổn thất hay thiệt hại về hành lý
 • Hành khách có mặt trễ tại điểm khởi hành
 • Không thể liên lạc với hành khách qua điện thoại, hãng xe không gọi điện cho hành khách tại điểm khởi hành và bỏ đi mà không đón khách
 • Hành khách không chờ đợi ở đúng điểm khởi hành
 • Bất kỳ thay đổi nào về số ghế do hãng xe thực hiện mà không thông qua VeXeRe.com
 • Hãng xe thay đổi điểm khởi hành vì bất cứ lý do nào
 • Hãng xe sắp xếp một xe trung chuyển đón khách tại điểm khởi hành và hành khách sẽ lên một xe chính tại một nơi khác
 • Việc đặt chỗ do đại lý thực hiện không chính xác, hành khách vui lòng trực tiếp liên hệ với đại lý
 • Hãng xe không cung cấp tiện nghi như được đề cập trong lúc đặt chỗ
 • Thay đổi loại xe do hãng xe thực hiện vì bất cứ lý do nào

Loại xe do hãng xe dùng để trung chuyển hành khách

Quyền và trách nhiệm của các bên tham gia Website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử vexe24.com

Quyền và trách nhiệm của đối tác (người bán, nhà cung cấp…) trên website [Vexe24.com]

Nhằm bảo vệ quyền lợi hãng xe, Ban quản lý Vexe24.com cung cấp cho các hãng xe những thông tin quan trọng cần biết trước khi Vexe24.com tiến hành bán vé của hãng xe.

Được biết những thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng dịch vụ mà hãng xe cung cấp cho khách hàng khi có sự đồng ý của ban quản lý Vexe24.com

Hãng xe phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về chất lượng dịch vụ được đăng tải trên Vexe24.com. Trong mọi trường hợp, hãng xe phải có trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của khách hàng liên quan tới chất lượng của dịch vụ cung cấp.

Hãng xe bắt buộc phải có trách nhiệm cung cấp các dịch vụ của mình đã được đăng lên trên Vexe24.com khi khách hàng đã đặt mua trực tuyến. Trong trường hợp hãng xe không cung cấp dịch vụ hoặc không cung cấp dịch vụ được như nội dung đăng tin cho khách hàng mà không kịp thời thông báo lý do cho Ban quản lý Vexe24.com thì Ban quản lý Vexe24.com có trách nhiệm liên hệ với hãng xe để giải quyết đồng thời yêu cầu hãng xe bồi thường cho khách hàng và Vexe24.com những thiệt hại do hãng xe gây ra.

Mọi thông tin giao dịch được bảo mật và không được chuyển giao cho bên thứ 3 nào khác, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

Quyền và trách nhiệm của khách hàng (người mua, người sử dụng dịch vụ…) trên website/ứng dụng [Vexe24.com]

Vexe24.com sẽ không tính thêm bất kỳ phụ phí nào liên quan đến dịch vụ và cổng thanh toán ngoại trừ các khoản được nêu rõ tại trang chi tiết đặt chỗ

Việc đặt vé được xem là đã xác nhận nếu trang xác nhận đặt vé được hiển thị cho hành khách, ngay cả khi hành khách không nhận được tin nhắn SMS hoặc Email vì bất cứ lý do nào

Nếu không nhận được tin nhắn SMS/Email xác nhận hoặc hủy vé vì bất cứ lý do nào, hành khách có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ gửi lại. Thông tin gửi qua SMS / Email có thể không được gửi hoặc đến chậm vì nhiều lý do nằm ngoài kiểm soát của Vexe24.com

Hành khách phải khách phải ra trước 30p (đối với ngày lễ tết cần ra trước 60p) trước giờ khởi hành dự kiến, hoặc sớm hơn tùy theo quy định của hãng xe

Thời gian đến và khởi hành ghi trên vé chỉ là thời gian dự kiến, nghĩa là sẽ có thể xảy ra trường hợp các chuyến xe bị trì hoãn. Vào ngày thực hiện chuyến đi hành khách nên liên hệ theo chi tiết liên hệ in trên vé để xác nhận địa điểm và thời gian khởi hành

Tại thời điểm lên xe, hành khách sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau đây, nếu không hành khách có thể bị từ chối cho lên xe:

 • Tin nhắn SMS vé hoặc Email có thông tin về vé (hầu hết hãng xe đều chấp nhận hình thức này);
 • Một số hãng xe không chấp nhận các định dạng vé điện tử (thông tin chi tiết của các hãng xe này có trong phần đặt vé của Vexe24.com), hành khách vui lòng in thông tin vé ra giấy và mang theo;
 • Chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh khác như hộ chiếu, giấy phép lái xe…)

Khi đặt chỗ tại Vexe24.com, hành khách đã đồng ý cho phép Vexe24.com gọi điện, Email, gửi tin SMS hoặc gửi thông báo để cung cấp thông tin hoặc lấy thông tin liên quan đến việc đặt chỗ của hành khách;

Trong trường hợp không có chỗ cho hành khách mặc dù hành khách đã được xác nhận chỗ, vì bất cứ lý do nào (lịch khởi hành xe thay đổi, hủy chuyến, sự kiện bất khả kháng, vấn đề vận hành, …), hành khách được quyền lựa chọn 1 trong các lựa chọn sau:

 • Vexe24 sắp xếp vận chuyển hành khách trên chuyến xe gần nhất còn chỗ mà không thu thêm phí.
 • Hoàn lại tiền vé cho hành khách đối với chuyến xe hành khách bị từ chối vận chuyển.

Khi hành khách đặt giữ chỗ tại Vexe24, Vexe24 sẽ cố gắng đáp ứng vị trí chỗ theo yêu cầu của hành khách. Tuy nhiên, Vexe24 không đảm bảo chắc chắn bất cứ vị trí nào trên xe. Vexe24 bảo lưu quyền sắp xếp lại vị trí chỗ trên xe của hành khách vì lý do vấn đề về vận hành, an ninh, an toàn, sức khỏe, hay theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách và Quy định của Quy Chế Hoạt Động đang được đăng trên Vexe24 để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

Điều khoản áp dụng

Quy chế của Website TMĐT Vexe24 chính thức có hiệu lực kể từ ngày đăng lên website TMĐT Vexe24. Website TMĐT Vexe24 có quyền điều chỉnh, thay đổi Quy chế này cho phù hợp với thực tiễn hoạt động và có trách nhiệm thông báo lên Website TMĐT Vexe24 cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày có thông báo sửa đổi. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc họ đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này. – Quy chế hoạt động sẽ được Vexe24 cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Vexe24 có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi tham gia hoạt động trên website.

Điều khoản cam kết

Mọi thành viên bao gồm các đơn vị kinh doanh và người dùng khi sử dụng Vexe24 thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.

Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Vexe24 theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng Website thương mại điện tử Vexe24

Trụ sở: 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Phường Xương Huân, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0919512568 – E-mail: tony@vexe24.com