Điều khoản và điều kiện giao dịch chung

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Website thương mại điện tử bán hàng: vexe24.com (sau đây gọi là “vexe24”) do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Mặt trời Cười quản lý và vận hành. Thành viên trên vexe24 là các nhà xe (thông tin về các nhà xe do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Vexere (gọi tắt là vexere) cung cấp và chịu trách nhiệm, vexe24 là đại lý bán vé xe của vexere theo Hợp đồng hợp tác bán vé xe khách số: 018/HTKD – VXR – MTCTRAVEL – 2019); người mua vé, người có nhu cầu sử dụng dịch vụ (gọi chung là “khách hàng”) do vexe24 cung cấp.

 1. Các thuật ngữ được sử dụng trên vexe24:
 • “Biểu phí”: Là các loại phí thuế theo quy định của Hãng vận tải và Nhà chức trách.
 • “Tuyến đường”: Được xác định bởi hành trình bến đi, bến đến đối với xe tuyến cố định và nơi đi, nơi đến của xe hợp đồng và xe du lịch.
 • “Bến xe ô tô khách”: Là công trình thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ thực hiện chức năng phục vụ xe ô tô đón, trả hành khách và các dịch vụ hỗ trợ vận tải hành khách.
 • “Điểm dừng”: Là điểm dừng theo lịch trong hành trình của hành khách, tại điểm giữa điểm khởi hành và điểm đến.
 • “Điều kiện bất khả kháng”: Là sự kiện xảy ra mang tính khách quan và nằm ngoài tầm kiểm soát của các bên bao gồm nhưng không giới hạn đến động đất, bão, lũ lụt, lốc, sóng thần, lở đất, hỏa hoạn, chiến tranh hoặc có nguy cơ xảy ra chiến tranh, bạo động, nổi loạn, đình công… và các thảm họa khác chưa lường hết được, sự thay đổi chính sách hoặc ngăn cấm của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
 • “Điều kiện vận chuyển”: Là các yêu cầu, nội dung của hãng xe và vexe24 thông báo đến hành khách liên quan đến các dịch vụ vận chuyển, bao gồm các thông tin được thể hiện trên vé/phiếu xác nhận hành trình và/hoặc trên website và/hoặc trong điều khoản sử dụng đã được phê duyệt và/hoặc các hình thức công bố khác.
 • “Điều khoản sử dụng”: Là các điều khoản được ghi trên Vé giấy hoặc vé điện tử (Tờ hành trình/phiếu thu hoặc tờ xác nhận hành trình) được dẫn chiếu từ Điều khoản và điều kiện giao dịch chung này cũng như các thông báo khác.
 • “Vé”: Là vé giấy do hãng vận chuyển cung cấp, vé điện tử, hoặc xác nhận hành trình do VeXere cung cấp cho hành khách, trong đó có tên hành khách, mã đặt chỗ, thông tin hành trình và các thông báo khác cho hành trình, được VeXere gửi qua hệ thống thư điện tử đã được đăng ký khi sử dụng dịch vụ. Vé ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định. Trong trường hợp hãng vận chuyển cung cấp dịch vụ xe hợp đồng hoặc xe du lịch cho hành khách, “vé” được hiểu là phiếu xác nhận hành trình.
 • “Giá cước”: Là giá, phụ thu của giá được các hãng xe công bố và/hoặc các điều kiện vận chuyển liên quan.
 • “Hãng vận chuyển”: Bao gồm xe chạy tuyên cố định, xe du lịch, xe hợp đồng
 • “Hành khách”: Là bất kỳ người nào sử dụng dịch vụ tại Vexe24.
 • “Hợp đồng vận chuyển”: Là các thỏa thuận của Hãng vận chuyển và Hành khách trong việc cung cấp các dịch vụ theo nhu cầu của Hành khách được thể hiện bằng vé hoặc hình thức khác có giá trị tương đương với vé.
 • “Đặt chỗ”: Ở đây được dùng cho xe chạy tuyến cố định và được hiểu là đặt tour khách lẻ với xe du lịch, và được hiểu thuê xe đối với xe hợp đồng.
 • Vé” là bằng chứng xác nhận hợp đồng vận chuyển Hành khách và Hãng vận chuyển:
 • Vé chỉ có giá trị đối với Hành khách có tên và hành trình được ghi rõ trong vé
 • Hãng vận tải chỉ cung cấp dịch vụ vận chuyển cho Hành khách có tên trên vé
 • Vé chỉ có thể được chuyển nhượng, đổi, hoàn, hủy vé theo quy định của điều khoản sử dụng, điều kiện vé và biểu phí ban hành trong từng thời kỳ.
 • Giá vé/Cước vận chuyển: Là giá do Hãng vận tải công bố vào từng thời điểm mua vé.

Hành khách có trách nhiệm thanh toán mọi khoản thuế, phí và lệ phí; phụ thu áp dụng cho Hành khách được quy định bởi, Nhà chức trách hoặc tổ chức có thẩm quyền, hoặc Vexe24.com hoặc các Hãng vận chuyển. Tại thời điểm mua vé Hành khách sẽ được thông báo các khoản thuế, phí và lệ phí, phụ thu ngoài giá cước.

Vexe24.com có quyền từ chối cung cấp dịch vụ và Hãng vận tải có quyền từ chối vận chuyển Hành khách và Hành lý nếu như giá cước áp dụng, thuế, phí và lệ phí, phụ thu không được thanh toán đầy đủ.

Giá cước, thuế, phí và lệ phí; phụ thu được thanh toán bằng đồng tiền quy định trên hệ thống do Vexe24.com công bố, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc có quyết định khác từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

 • “Điểm dừng”: Có thể được chấp nhận tại Điểm dừng có thỏa thuận phù hợp với yêu cầu của Nhà chức trách và quy định của Hãng vận chuyển. Điểm dừng phải được thu xếp trước với hãng vận chuyển và được ghi trên Vé.
 • Đặt chỗ: Đặt chỗ gồm:
 • Đặt giữ chỗ: Được thực hiện trên hệ thống thông qua trang web hoặc Phòng vé hoặc Đại lý hoặc Tổng đài, sau đó Hành khách sẽ được cấp mã số đặt chỗ.
 • Xác nhận đặt chỗ: Được thực hiện sau khi hành khách hoàn tất việc thanh toán trên hệ thống. Hành khách sẽ được cấp Vé với mã số đặt chỗ được xác nhận.

Trong một số trường hợp, việc mua vé có xác định thời gian cần thanh toán trước giờ khởi hành, hành khách phải hoàn thành việc thanh toán thì Hành khách mới được cấp mã đặt chỗ và xác nhận chỗ.

 • Thay đổi đặt giữ chỗ bao gồm thay đổi tên hành khách, hành trình, thời gian khởi hành, được quy định như sau:

Quý khách phải thanh toán các khoản phí thay đổi và chênh lệch giá vé (nếu có) do việc thay đổi vé của quý khách.

Việc thay đổi chỉ được hoàn thành sau khi thanh toán phí thay đổi theo Biểu phí của Vexe24.com công bố từng thời kỳ và chênh lệch Giá cước vận chuyển (nếu có). Vexe24 sẽ cập nhật lại thông tin thay đổi vào vé của hành khách.

Vé phải được thanh toán đầy đủ trước khi Vexe24 xác nhận đặt chỗ thành công. Trong bất kỳ trường hợp nào mà giá trị vé không được thanh toán đầy đủ thì Vexe24 có quyền hủy đặt chỗ.

Thông tin cá nhân: Hành khách chấp nhận rằng thông tin cá nhân của hành khách được chuyển cho Vexe24 vì mục đích sử dụng dịch vụ do Vexe24 cung cấp. Vì mục đích trên, Hành khách đồng ý cho phép Vexe24 lưu trữ và sử dụng các thông tin cá nhân và chuyển tải các thông tin đó tới hãng vận chuyển, Vexere, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ liên quan khác.

Vexe24 có thể sử dụng các thông tin cá nhân được Hành khách cung cấp mà Vexe24 có được, bao gồm các thông tin về quá trình thanh toán của Hành khách và các dịch vụ tiện ích khác sử dụng để phục vụ cho mục đích:

 • Đặt giữ chỗ, thanh toán và mua vé, cung cấp các dịch vụ vận chuyển, các dịch vụ và trang thiết bị có liên quan.
 • Kế toán, xuất hóa đơn và kiểm toán, kiểm tra thẻ tín dụng hoặc thẻ thanh toán khác;
 • Thống kê và phân tích thị trường, quản lý chương trình khách hàng thường xuyên
 • Quan hệ khách hàng;
 • Tiếp thị trực tiếp và điều tả thị trường;
 • Chỗ ngồi: Đã được quy định trong vé của quý khách. Hành khách sẽ được sắp chỗ khi lên xe, tuy nhiên hãng xe có quyền đổi chỗ của quý khách bất kỳ lúc nào, ngay cả khi hành khách đã lên xe. Việc thay đổi này có thể là bắt buộc vì các nguyên nhân an toàn, quy định của Nhà chức trách, sức khỏe của Hành khách hoặc lý do an ninh.
 1. Cách thức mua vé và thanh toán trên Vexe24.com:

Vexe24.com được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng có nhu cầu mua vé xe trực tuyến, cung cấp đầy đủ thông tin các hãng xe và tuyến xe được khách hàng quan tâm, tư vấn nhiều lựa chọn dịch vụ vận chuyển hành khách phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Ngoài ra, Vexe24 còn cung cấp cho khách hàng danh sách các điểm bán vé tin cậy với đầy đủ thông tin giá cả, chính sách hỗ trợ để khách hàng tham khảo, giúp khách hàng tránh gặp phải những trường hợp không mong muốn như mua vé không đảm bảo chất lượng, giá thành cao, hoặc một số vấn đề thường gặp khác

Khi có nhu cầu mua vé trên Vexe24, khách hàng nên thực hiện theo các bước sau đây:

 • Bước 1: Tìm kiếm tuyến xe khách hàng đang quan tâm bằng cách chọn nơi đi, nơi đến, ngày đi trên website Vexe24.com.
 • Bước 2: Tham khảo các thông tin được Vexe24.com đăng tải, bao gồm hãng xe, giá cả, thời điểm khởi hành, loại ghế. Sau khi đã chon lựa xong, khách hàng đặt vé bằng cách nhấn vào nút “Chọn chỗ”, chọn Vị trí ghế, sau đó chọn “Tiếp tục”.
 • Bước 3: Khai báo thông tin liên hệ, thông tin hành khách (trường hợp mua vé hộ người khác) và lựa chọn phương thức thanh toán (bao gồm thanh toán online bằng thẻ ATM nội địa sử dụng Internet Banking của các Ngân hàng, thẻ Visa, MasterCard, Ví điện tử, hoặc các hình thức khác). Sau đó thực hiện thanh toán tiền vé theo hướng dẫn.
 • Bước 4: Sau khi nhận được 1 tin nhắn SMS và 1 email thông báo hành trình từ Vexe24.com, vui lòng kiểm tra thông tin về chuyến đi, thời gian, mã vé.
 • Bước 5: Tùy vào mô hình hoạt động của hãng xe, khách hàng có thể sử dụng tin nhắn SMS hay email xác nhận của Vexe24.com để lên xe hoặc đổi sang vé giấy tại phòng vé của hãng xe đã chọn sử dụng dịch vụ.
 1. Quyền và nghĩa vụ của Vexe24.com:
  • Quyền của Vexe24.com:

Vexe24 có quyền kiểm tra, cập nhật, chỉnh sửa các thông tin liên quan đến các hãng xe, tuyến xe và các thông tin khác khi nhận được thông tin từ hãng xe hoặc phát hiện ra những thông tin mới có thể làm ảnh hưởng tới khách hàng cũng như uy tín của Vexe24.

Vexe24 giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Vexe24.com theo quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Vexe24.com và tất cả các biểu tượng, logo, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Vexe24.com. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

 • Trách nhiệm của Vexe24.com:

Đăng tải và cập nhật các thông tin do Vexere cung cấp để bán vé hoặc cung ứng dịch vụ khách hàng thông qua trang Vexe24.com

Thiết lập cơ chế cung cấp thông tin và đặt vé trên Vexe24.com cho phép khách hàng tham gia Vexe24.com thực hiện đúng quy trình đặt vé, mua vé, hủy vé trực tuyến qua website.

Tích cực hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật; cung cấp các tài liệu như thông tin đăng ký, lịch sử dữ liệu giao dịch của đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

Khi khách hàng mua vé và có phát sinh mâu thuẫn với hãng xe hoặc bị tổn hại lợi ích hợp pháp, Vexe24.com cung cấp cho khách hàng thông tin về hãng xe khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, tích cực hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ.

Duy trì hoạt động bình thường của Vexe24.com và khắc phục các sự cố xảy ra ảnh hưởng tới hoạt động của Vexe24.com. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Thiên tai, hỏa hoạn, biến động xã hội, các quyết định của cơ quan chức năng thì Vexe24.com không phải chịu trách nhiệm liên đới Nghĩa vụ của vexe24:

Trách nhiệm của Vexe24.com không bao gồm:

 • Bất kỳ dữ liệu không chính xác, không đầy đủ nào được cung cấp bởi khách hàng khi đặt vé;
 • Bất kỳ sự chậm trễ nào về giờ giấc, sự cố, hủy bỏ dịch vụ và tai nạn;
 • Bất kỳ hành vi sai trái nào của nhân viên hãng xe hoặc hành khách;
 • Tổn thất hay thiệt hại về hành lý;
 • Hành khách có mặt trễ tại điểm khởi hành;
 • Không thể liên lạc với hành khách qua điện thoại, hãng xe không gọi điện cho hành khách tại điểm khởi hành và bỏ đi mà không đón khách;
 • Hành khách không chờ đợi ở đúng điểm khởi hành;
 • Bất kỳ thay đổi nào về số ghế do hãng xe thực hiện mà không thông qua Vexe24.com;
 • Hãng xe thay đổi điểm khởi hành vì bất cứ lý do nào;
 • Hãng xe sắp xếp một xe trung chuyển đón khách tại điểm khởi hành và hành khách sẽ lên một xe chính tại một nơi khác;
 • Hãng xe không cung cấp tiện nghi như được đề cập trong lúc đặt chỗ;
 • Thay đổi loại xe do hãng xe thực hiện vì bất cứ lý do nào;
 • Loại xe do hãng xe dùng để trung chuyển hành khách.
 1. Quyền và trách nhiệm của khách hàng sử dụng dịch vụ do Vexe24 cung cấp:

Vexe24.com sẽ không tính thêm bất kỳ phụ phí nào liên quan đến dịch vụ và cổng thanh toán ngoại trừ các khoản được nêu rõ tại trang chi tiết đặt chỗ.

Việc đặt vé được xem là đã xác nhận nếu trang xác nhận đặt vé được hiển thị cho hành khách, ngay cả khi hành khách không nhận được tin nhắn SMS hoặc Email vì bất cứ lý do nào.

Nếu không nhận được tin nhắn SMS/Email xác nhận hoặc hủy vé vì bất cứ lý do nào, hành khách có thể liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ gửi lại. Thông tin gửi qua SMS / Email có thể không được gửi hoặc đến chậm vì nhiều lý do nằm ngoài kiểm soát của Vexe24.com

Hành khách phải khách phải ra trước 30p (đối với ngày lễ tết cần ra trước 60p) trước giờ khởi hành dự kiến, hoặc sớm hơn tùy theo quy định của hãng xe.

Thời gian đến và khởi hành ghi trên vé chỉ là thời gian dự kiến, nghĩa là sẽ có thể xảy ra trường hợp các chuyến xe bị trì hoãn. Vào ngày thực hiện chuyến đi hành khách nên liên hệ theo chi tiết liên hệ in trên vé để xác nhận địa điểm và thời gian khởi hành.

Tại thời điểm lên xe, hành khách sẽ được yêu cầu cung cấp các thông tin sau đây, nếu không hành khách có thể bị từ chối cho lên xe:

 • Tin nhắn SMS vé hoặc Email có thông tin về vé (hầu hết hãng xe đều chấp nhận hình thức này);
 • Một số hãng xe không chấp nhận các định dạng vé điện tử (thông tin chi tiết của các hãng xe này có trong phần đặt vé của Vexe24.com), hành khách vui lòng in thông tin vé ra giấy và mang theo;
 • Chứng minh nhân dân (hoặc các giấy tờ tùy thân có ảnh khác như hộ chiếu, giấy phép lái xe…)
 • Khi đặt chỗ tại Vexe24.com, hành khách đã đồng ý cho phép Vexe24com gọi điện, Email, gửi tin SMS hoặc gửi thông báo để cung cấp thông tin hoặc lấy thông tin liên quan đến việc đặt chỗ của hành khách;
 • Trong trường hợp không có chỗ cho hành khách mặc dù hành khách đã được xác nhận chỗ, vì bất cứ lý do nào (lịch khởi hành xe thay đổi, hủy chuyến, sự kiện bất khả kháng, vấn đề vận hành, …), hành khách được quyền lựa chọn 1 trong các lựa chọn sau:

+ Vexe24 sắp xếp vận chuyển hành khách trên chuyến xe gần nhất còn chỗ mà không thu thêm phí.

+ Hoàn lại tiền vé cho hành khách đối với chuyến xe hành khách bị từ chối vận chuyển.

+ Khi hành khách đặt giữ chỗ tại Vexe24, Vexe24 sẽ cố gắng đáp ứng vị trí chỗ theo yêu cầu của hành khách. Tuy nhiên, Vexe24 không đảm bảo chắc chắn bất cứ vị trí nào trên xe. Vexe24 bảo lưu quyền sắp xếp lại vị trí chỗ trên xe của hành khách vì lý do vấn đề về vận hành, an ninh, an toàn, sức khỏe, hay theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng cần phải thường xuyên đọc và tuân theo các Chính sách cũng như Điều khoản và Quy định chung đang được đăng trên Vexe24.com để có thể hiểu và thực hiện được các Chính sách và Quy định tại thời điểm đó.

Mọi vướng mắc Quý khách vui lòng liên hệ tới Vexe24.com để được hỗ trợ:

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH MẶT TRỜI CƯỜI

Địa chỉ: 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

Điện thoại: 0919512568

Email: tony@vexe24.com